Sjöholms gård

Sjöholms Gård är beläget i södra delarna av Södermanland och drivs av Håkan Persson. Totalt brukas fem gårdar på ca 800ha totalt. 300ha betesmark och 500ha åkermark många olika förutsättningar.