startsida

Sjöholms Gård är beläget i södra delarna av Södermanland och ligger endast 5km från Katrineholms centrum, gården drivs av Håkan och Claes Persson.

Totalt brukas ca 800ha varav 300ha är betesmark och 500ha är åkermark med väldigt många olika förutsättningar.

Vi är certifierade med Svensk sigill naturbeteskött.

2018 påbörjade vi vår omställning från 1500st tjurar och traditionell växtodling till kviguppfödning och ekologisk KRAV certifierad växtodling. Kvigorna äter endast gräs på våra fina naturbeten under sin tid hos oss. I dagsläget har vi ca 120 hektar spannmålsodlingar som redan är KRAV godkända, vi är till viss del fortfarande i karens men 2021 kommer vi endast ha KRAV godkända skördar

Vi känner att detta är rätt för oss, för miljön och för konsumtionen av kött i samhället i framtiden. Vi vill att varje hushåll blir mer medveten om VAD man väljer att konsumera. Det VI kan erbjuda är fina produkter från våra välmående djur med mindre miljöpåverkan, och ett bra avtryck på klimatet inte minst med tanke på att vi tillsammans som producent och konsument minskar miljöpåverkan med långa transporter.