Sjöholms Gård

2018 påbörjades omställning från 1500 mjölkrastjurar och traditionell växtodling till KRAV certifierad växtodling och kviguppfödning. Då vallen är en viktig del i ekologisk odling tänker vi förädla den till nötkött istället för att putsa ner den. Övrig odlingsareal ska användas till humankonsumtion för avsalu. I skrivande stund har vi 808 hektar som är KRAV godkända, varav 633 hektar växtodling och 175 hektar naturbetesmarker.

”Vi tror att detta är rätt väg för oss i framtiden och vill därför hitta samarbeten som tror på våran idé!”

När det gäller växtodlingen försöker vi odla till oss så mycket kväve som möjligt samt röta flytgödseln och få tillbaka den som rötrest för att sedan sprida den där vi inte odlat till oss växtnäring. Rötad gödsel ger oss bättre koll på hur mycket vi gödslar varje gröda samt bättre kontroll på innehållet av det som sprids på åkrarna. All djupströgödsel från djurens ”bäddar” kommer återföras till åkrarna. Vallarna kommer inte att gödslas utan kommer ligga under en kortare tid för att bekämpa ogräs samt för att tillföra mull och kväve i marken.


Vi på Sjöholm

Sidan uppdateras med fler medarbetare inom kort…