Om Oss

2018 påbörjades omställning från 1500 mjölkrastjurar och traditionell växtodling till KRAV certifierad växtodling och kviguppfödning. Då vallen är en viktig del i ekologisk odling tänker vi förädla den till nötkött istället för att putsa ner den. Övrig odlingsareal ska användas till humankonsumtion för avsalu. I skrivande stund är vi fortfarande till viss del i karens. 2021 kommer vi endast ha KRAV godkända skördar. I dagsläget har vi ca 120 hektar spannmålsodlingar som är KRAV godkända.

Vi har anpassat de gamla stallarna för en ekologiskt lösdrift. Förprövningen och besiktning skedde i höstas med god framgång. Målsättningen är att producera mellan 150-200 kvigor till slakt per år. Vid årsskiftet gick vi med i KRAV och Sigill Naturbete för djurdriften. Kvigorna kommer bara äta gräs under sin tid hos oss. Vi ser kvigorna som en restprodukt av ogräsbekämpningen i växtodlingen, men även som landskapsvårdare då vi inte vill att miljön kring gårdarna ska växa igen.

När det gäller växtodlingen försöker vi odla till oss så mycket kväve som möjligt samt röta flytgödseln och få tillbaka den som rötrest för att sedan sprida den där vi inte odlat till  oss växtnäring. Rötad gödsel ger oss bättre koll på hur mycket vi gödslar varje gröda samt bättre kontroll på innehållet av det som sprids på åkrarna. All djupströgödsel från djurens ”bäddar” kommer återföras till åkrarna. Vallarna kommer inte att gödslas utan kommer ligga under en kortare tid för att bekämpa ogräs samt för att tillföra mull och kväve i marken.

Vi tror att detta är rätt väg för oss i framtiden och vill därför hitta samarbeten som tror på våran idé!

/ Håkan Persson

%d bloggare gillar detta: