Naturbeteskött

Naturbeteskött har en högre halt av Omega-3-fettsyror, men också ett högt innehåll av antioxidanter och E-vitamin vilket i sig ger en lång hållbarhet på köttet. Naturbeteskött har en positiv påverkan på djuren, miljön, konsumenten samt köttet som du äter.

Svenskt sigill naturbeteskött

Sjöholms Gårds naturbeteskött är certifierat med Svenskt sigill. Detta är en miljömärkning där vårt kött är kontrollerat av en oberoende revisor. Tack vare detta märke så kan du som konsument vara säker på, bland annat, att köttet du äter kommer från djur som betat på naturbete.

För att få denna miljömärkning så krävs det från oss på Sjöholms Gård att uppfylla kriterier, men också att följa uppsatta regler. Detta genererar bland annat till en garanti på att djuren lever ett gott och naturligt liv under uppväxttiden hos oss. Men också att vi som gård gör det vi kan för att göra en positiv påverkan på miljön.

Naturbetesmarker är betesmarker som varken plöjs, sås in eller gödslas. Detta i sig ger en positiv påverkan på både miljön, djuren men också på köttet du äter. Faktum är att Svenskt sigill naturbeteskött i dagsläget är en av de viktigaste åtgärderna för den biologiska mångfalden i Sverige. Detta för att de utrotningshotade arterna av både växter, insekter och fåglar behöver betade naturbetesmarker för att finnas kvar. Naturbetesmarker kan vara flera 100 år gamla.

”Svenskt sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsbegrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.”

Svenskt Sigill, https://www.svensktsigill.se/hallbarhet/snabba-fakta/
Foto: Therese Larsson